__FRAZER__ – 2021/02/21

Tilltalad: __FRAZER__

Målsägande: ServerAnledning: 5 § – Fuskklient

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3]

Beslut: Ban


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: jnsM04]


UUID: 4c930567-8643-483e-b2c8-f92bccb61638

Lämna ett svar