Asmamedicin – 2021/02/10

Tilltalad: Asmamedicin

Målsägande: ServerAnledning: 15 § Reklam

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis]

Beslut: Prick

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: c910e190-b985-4677-a0d5-6f3a29b82a83

Lämna ett svar