simple-house
right-arrow

Avgöranden

Avgöranden

Här publiceras vägledande domar och beslut (prejudikat) från och med 2018 samt information om saker som inte angår Högsta domstolen så som bannlysningar av staff & strafföreläggande beslut.

[searchandfilter id=”4541″]

Sök på målnummer eller ord i rubrik. Prejudikaten från och med 2019 kan även sökas utifrån ämnesord, citerade rättsfall och lagrum.

[searchandfilter id=”4541″ action=”filter_next_query”]

Filtrering

[searchandfilter id=”4562″]

Datum

[searchandfilter id=”4567″]

ddd