Causive – 2021/05/06

Tilltalad: Causive

Målsägande: ServerAnledning: 15 § Reklam

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Prick

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: f79b1c59-fb8b-4148-86bd-ff82b5196bfb

Lämna ett svar