Vår SMP är vår huvudsakliga server. I denna server måste du vara medlem, för att överhuvudtaget kunna ansluta till andra delservrar. På vår SMP är drömmarna oändliga, endast din kreativitet kan sätta stopp för dina möjligheter. Starta företag, skaffa jobb, bygg din stad, påverka genom att ställa upp i serverval, upplev rättegångar i minecraft, med mera!

Byggservern kräver att du har SMP Prime för att kunna ansluta, som går att köpa i vår butik. På byggservern har man creative mode (kreativt-läge) och tillgång till worldedit. Detta är en perfekt plats att designa hus och andra byggnader, som man sedan kan bygga upp inne på vår SMP. 

Vår Hardcore SMP är ett temporärt, så kallat ”limited time” koncept. Till skillnad från vår vanliga SMP är mord, griefing och stöld tillåtet. Dör man, är man ute från servern. När en spelare dör, droppas spelarens huvud. Högerklickar man huvudet, kan man återuppliva spelaren- det finns alltså inga garantier att döda spelare kommer tillbaka. På vår Hardcore SMP finns det säsonger och i slutet av varje säsong sker ett krig där worldborden går in till mitten. Efter säsongen sker en wipe.