EchoLunars – 2021/05/06

Tilltalad: EchoLunars

Målsägande: ServerAnledning: 2 § Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4]

Beslut: Varning

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 65bb11e2-8a08-4384-902e-3487dfbd3dd9

Lämna ett svar