GROVER4 – 2021/01/30

Tilltalad: GROVER4

Målsägande: ServerAnledning: Domstolstrots

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 66f69a3d-f0e6-4e5b-af92-4678362d2e90

Lämna ett svar