Hovs-formen

SFS nr: 2022:1
Departement/myndighet: Hovsrätten (Innefattar även Högsta domstolen)
Utfärdad: 2022-04-12
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1
Övrig text: Skriven JnsM04 & Serverägare, Halvnaken
Ändringsregister: SFSR (Domstolskansliet)

Kap 1 – Hovets organisation
1 § 
  Hovsrätten ska alltid bestå av 3 utvalda, opartiska nämndemän som representerar folket. Nämndemän väljs ut innan varje rättegång i ordning med Kap 2: 1 §.

2 §
   Hovsrätten ska också alltid inkludera 2 domare. Varpå den ena domaren, Hovsmannen, har en fast position och måste alltid delta i alla rättegångar. Den andra domaren ska vara en rättsdomare som är opartisk i fallet och väljs ut av Hovsmannen.‌

3 §   Två nämndemän väljs av Högsta Hovsmannen och en nämndeman väljs av rättsdomaren.

5 §
   Nämndemannen ingår enbart i Hovsrätten under en viss rättegång, därefter entledigas han/hon omedelbart från sin position.

6 §
   Högstadomstolen tillser hovsrätten. Högsta Domaren utser hovsmannen.

Kap 2 – Hovsrättens kvalifikationer
1 §   Hovsmannen ska alltid vara kunnig inom lagen och opartisk inom varje fall. Den ska vara utbildad av HD. Hovsmannen ska alltid ha serverägarens förtroende, annars får han eller hon inte utföra sitt jobb.

2 §
   Rättsdomaren ska ha varit med och observerat minst två HD-rättegångar och två Hovs-rättegångar, vara opartisk i fallet och ha Hovsmannens förtroende, eftersom att det är Hovsmannen som väljer rättsdomare.

3 §
   Nämndemannen ska alltid vara opartiska. De ska alltid vara utvalda inom 1.3 och ska vara valbara inne på servern och discord. Skulle det finnas för få som möter kriterierna så tillåts det att Hovsrätten kallar in förstärkningar.‌

4 §
   Alla på Hovs-bänken ska ha en fungerande mic och ska ha läst igenom serverlagarna och serverpolicys.

5 §
   Hovsmannen och rättsdomaren ska kunna serverlagarna och serverpolicys.

Kap 3 – Hovsrättens maktfördelning
1 §   Högsta Hovsman och rättsdomaren får en (1) röst vardera under rättegången.

2 §   Nämndemännen får en (1) röst tillsammans under rättegången. 

Kap 4 – Hovsrättens rättegångsprocedur
1 §   En rättegång i Hovsrätten får enbart ske om någon har brutit mot serverlagarna, om städer eller andra entiteter stämmer varandra.
2 §   Rättgångsproceduren är som följande:

I Högsta Hovsman väljer en rättsdomare som har kvalifikationerna i Kap 2.

II Högsta Hovsman väljer två (2) nämndemän som har kvalifikationerna i Kap 2.

III rättsdomaren väljer en (1) nämndeman som har kvalifikationerna i Kap 2.

IV Högsta Hovsman öppnar rättegången och agerar ordförande.

V Ordet ges först till den som stämmer eller åklagare.

VI Ordet ges sedan till försvaret, antingen tilltalad eller advokat.

VII Högsta Hovsman ges möjlighet att ställa frågor till båda parterna.

VIII rättsdomaren ges möjlighet att ställa frågor till båda parterna.

IX Nämndemännen ges möjlighet att ställa frågor till båda parterna.

X Tilltalad och målsägande ges möjlighet att lägga till något.

XI Domarna och nämndemännen går till ett privat samtal och diskuterar fallet och tar ett beslut, genom en enkel omröstning som sker enligt Kap 3.

XII Högsta Domaren levererar beslutet och avslutar rättegången.

Kap 5 – Hovsrättens makt
1 §   Hovsrätten har ingen direkt makt, men kan få tilldelad makt i varje fall utifrån vad HD tillämpar.

Kap 6 – Rättegångsöverklagan
1 §   Spelare har rätten att överklaga hovsrättens beslut. Det gör man genom att kontakta domstolen ”straffrätten” som hanterar överklagan. Ifall straffrätten accepterar överklagan, går målet vidare till Högsta Domstolen.

Kap 7 – Eventuella straff
1 §   Hovsrätten kan ge ut följande straff: Tryck här.

Kap 8 – Hovsrätten, HD och serverägaren
1 §   Den enda entiteterna på servern som är över hovsrätten är HD och serverägaren

2 §
   Serverägaren och HD, som enda personer på servern, kan avskaffa Hovsrätten eller ändra Hovsformen.

3 §
   Serverägaren och HD, som enda personer på servern, kan avskeda Hovsmannen.

4 §
   Serverägaren och HD, är de enda som överser Hovsrätten.

5 §   Hovsrätten ska även kunna HD-formen

6 §   Hovsrätten kan bli fördelade arbete av HD utanför Hovsrättens privilegier. Då omfattas de av HD-formen istället.

Kap 9 – Vid stämning mot eller av Hovsrätten
1 §   Vid stämning mot eller av Hovsrätten så går fallet till Högsta Domstolen

Kap 10 – Benämning
1 §   Hovsrätten kan benämnas på olika vis i olika former:

– Hovsrätten
– Hovet
– Stadsdomstol

Kap 11 – Ändring av Hovsformen
1 §   Den enda som kan ändra på Hovsformen är serverägaren eller Högsta Domaren med serverägarens godkännande