iBoel – 2021/02/04

Tilltalad: iBoel

Målsägande: ServerAnledning: 2 § Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Återbetalning

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: a4959560-2586-48cf-bebf-d65c1a5e76e3

Lämna ett svar