ItP3nnyWis3 – 2021/02/12

Tilltalad: ItP3nnyWis3

Målsägande: ServerAnledning: 11 § Bete dig, 3 § Bedrägeri och lurendrejeri

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4]

Beslut: Återbetalning (inom 5 dagar), Varning

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: a36f9fd8-8747-4c43-8faa-9ba8e7d7e003

Lämna ett svar