Jesseputkimies – 2021/05/06

  • Inläggsförfattare:

Tilltalad: Jesseputkimies

Målsägande: ServerAnledning: Reklam

Bevis: [Typ av bevis; vittnen]

Beslut: Varning

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: ef44c494-6c94-4c1d-b328-06cb7fde1e8f