Linutzii- 2021/01/06

Tilltalad: Linutzii

Målsägande: ServerAnledning: 1 § Grief, 11 § Bete dig

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4, 5]

Beslut: Varning

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: Halvnaken

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: e32d74aa-4b3e-4a1e-b75e-1619d63421df

Lämna ett svar