Lyprus – 2021/04/17

Tilltalad: Lyprus

Målsägande: ServerAnledning: 2 § Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Prick

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 396f331d-dca5-4a5b-8c57-e959bc3e81e0

Lämna ett svar