Naiow – 2021/02/21

Tilltalad: Naiow

Målsägande: ServerAnledning: 5 § – Fuskklient

Bevis: [bildbevis: 1, 2, 3]

Beslut: Ban


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: hevol]


UUID: bdc36731-149c-4144-84a8-907426b23390

Lämna ett svar