nomis8 – 2020/11/18

Tilltalad: nomis8

Målsägande: ServerAnledning: 2 § Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Återbetalning

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: ae4755a9-37f6-46f3-a50a-bf00cf9dc596

Lämna ett svar