obbagnobb – 2020/02/02

Tilltalad: obbagnobb

Målsägande: ServerAnledning: 15 § Reklam

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Prick

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: Halvnaken

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 69af905e-4ff7-4f56-b9c1-d210ab69a74a

Lämna ett svar