Pettee – 2021/02/10

Tilltalad: Pettee

Målsägande: ServerAnledning: 11 § Bete dig (Mord)

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4]

Beslut: Fängelse (3 dagar)

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 0363d70b-34ca-4de3-a1c6-76122f06f873

Lämna ett svar