R0GGE – 2020/12/04

Tilltalad: R0GGE

Målsägande: ServerAnledning: 2 § Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Återbetalning (inom 14 dagar), Böter 15d (inom 14 dagar)

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: c327e85d-9f48-43e7-877e-f12680a57c7c

Lämna ett svar