Ramen03 – 2020/12/03

Tilltalad: Ramen03

Målsägande: ServerAnledning: 2 § Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 0fe6424b-eaef-4657-8bec-28749d5e94c1

Lämna ett svar