RazSumsar – 2021/02/18

Tilltalad: RazSumsar

Målsägande: ServerAnledning: 19 § Allemansrätten

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

Beslut: Varning, Skadestånd 3db (inom 5 dagar)

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: f3fbf4ea-c26b-4168-98d7-5d92579599de

Lämna ett svar