Italas regering styrs av det partiet som får flest röster i valet. Partiet som vinner tar alla platser i regeringen.

Här nedan kommer regeringsformen som regeringen måste följa när de styr staden. Du som medborgare kan använda denna form för att se om regeringen följer alla lager.

 

Regeringsformen

Lagen om hur huvudstaden ska styras

Staden Italas

Skriven av: Moonboi och Overlord44

Upplaga 7 (medräknat föregående rådsformer), 2020-04-30

 

Kap 1: Regeringen, den lagstiftande och verkställande makten

 • Regeringen är den lagstiftande och verkställande makten i huvudstaden. Alltså styr regeringen staden och dess lagar.
 • Regeringen skapas utifrån valresultatet, där det partiet med flest röster tar alla platser i regeringsbyggnaden.
 • Regeringen sammanställs av statsministern, som bör vara partiledare i partiet som vann.
 • Statsministern ska vara en spelare.
 • Krav på ministerposter i regeringen är följande (kan ändras med HD:s godkännande): statsminister och finansminister (leder rådet), justitieminister (Domare i stadsdomstolen), infrastrukturminister (tar hand om vägar, byggnader, miljö, transport etc.), försvarsminister (tar hand om säkerhet och försvar i staden, blir även automatiskt polischef). En av ministrarna skall tillsättas rollen som vice-statsminister. Vilken är upp till statsministern.
 • Stadsministern har rätt att när som helst avsätta en rådsmedlem, men det måste finnas synnerliga skäl till avsättningen. 
 • Justitieminister och stadsdomare blir en person som regeringen och Högsta Domstolen har enats på. Personen skall erhålla en utbildning och godkännande av Högsta Domstolen för att få tillträda. Stadsdomaren kan dessutom avsättas av antingen regeringen eller HD. Därför kan denna posten vara tillfälligt vakant till och från.
 • Nya stadslagar och andra regler/bestämmelser som beslutats av regeringen ska samma dag som de instiftats, läggas ut i en discord kanal, så folket får en enkel tillgång till nya lagar och bestämmelser.
 • Regeringen skall följa serverlagarna och stadslagar får inte gå emot serverlagar eller andra serverstiftade regler. I de fall där detta hänt, ansvarar HD för att slå ner de lagar som strider mot serverstiftade lagar och regler. Alla nya lagar ska skickas till HD på remiss, för att kunna granska dem.

 

Kap 2: Val av Regering

 • Regeringen väljs genom allmänna val där alla spelare på servern får rösta. Val av regering skall ske var åttonde vecka och kan, vid behov, skjutas upp max två veckor av valkommissionen. Tiden mellan val räknas från det att de valresultaten från det senaste valet kommit in.
 • Regeringsvalet regleras av valkommissionen som består av serverns ägare och serverns Högsta Domare. De får därmed inte vara med i något parti och skall vara opartiska i sitt utövande av valkommissionens makt.
 • Valkommissionen skall anordna minst en debatt inför ett regeringsval. Andra entiteter får anordna egna debatter och det är inga krav på att de inte får vara partiska, men det är frivilligt för alla partier att delta och den som anordnar debatten måste meddela i förväg och i debattens öppnande att den inte är sponsrad av varken valkommissionen eller staff.
 • I regeringsval så väljs partier in i regeringen. Ett parti får skapas av vem som helst och en partiregistrering får ej avgiftsbeläggas.
 • Partiledaren måste meddela valkommissionen för att ett parti skall registreras. I anmälan skall minst fem punkter finnas med om vad partiet vill. Även dess namn, partiledare och medlemmar skall stå med. Det är upp till valkommissionen att anta eller avslå partier. Om du inte fått svar av valkommissionen angående ditt parti, så ska man meddela igen tills man fått svar.
 • Partiledaren är partiets chef och bestämmer helt och hållet över partiet och dess medlemmar om inte andra specifika regler är instiftade av partiet.
 • Innan valdagen skall alla partier ha förberett folk som kan tillträda ministerposterna. 
 • Partiledaren skall, enligt tradition, vara partiets alternativ till statsminister. I de fall där partierna har flera partiledare så skall en utses till statsministeralternativ.
 • Partiledaren skall vara en spelare.

 

Kap 3: Oppositionen och JO (Justitieombudsmannen)

 • Oppositionen ska bestå av de partier som inte vunnit valet. Varje partiledare från varje enskilt parti ska representera det partiet i oppositionen. Där ingår inte regeringspartiet.
 • Oppositionens uppgift är att sammanträda vid de fall där oppositionen anser att regeringen har gått emot nuvarande regler och demokratiska principer, som kan anses vara maktmissbruk, eller liknande odemokratiska beteenden.
 • Oppositionen ska alltid skicka, efter eget beslut, sitt förslag på misstroendevotum till JO, varpå JO får ta beslut om det ska skickas vidare till AU.
 • JO (Justitieombudsmannen) är utsedd av HD, och ska vara en rättsdomare. JO ska granska att regeringen och oppositionen följer denna regeringsform.
 • JO ska dessutom vara en mellanhand mellan Oppositionen och AU i de fall där oppositionen beslutar om att skicka misstroendevotum mot regeringen till AU. JO kan anta eller avslå ett misstroendevotum innan det föreslås att skickas.
 • JO ska, vid behov, skicka ett ärende till HD, i det fall där regeringen har gått emot denna regeringsform. JO agerar därmed sändebud från HD för att se till att detta dokument efterföljs av alla berörda.

Kap 5: Regeringens etikett.

 • Regeringen skall alltid föra sig på ett rättvist och demokratiskt sätt.
 • Regeringen skall alltid agera i huvudstadens bästa.
 • Regeringen får inte ta emot mutor till sin personliga kassa på något sätt.
 • Regeringen får inte ta bort en spelares byggnad eller en byggnads innehåll utan att Högsta Domstolen först har godkänt det.
 • Regeringen skall föra sig på ett seriöst sätt och får inte behandla medborgare i huvudstaden på ett nedvärderande eller kränkande sätt, om det inte finns synnerliga skäl, alltså ett speciellt, specifikt, allvarligt skäl.
 • Regeringen skall behandla alla i staden jämlikt.

Kap 6: Ändringar i rådsformen och följande av den

 • Ändringar i, eller avskaffande av, regeringsformen får endast ske med en två tredjedelars majoritet i regeringen, en två tredjedelars majoritet i AU (Agoniaunionen) och godkännande av serverägaren.
 • Högsta Domstolen, genom JO, ansvarar för att huvudstaden och dess organ följer detta dokument. Konsekvenser för de som inte följer dokumentet får enbart appliceras i ett misstroendevotum i AU eller i en rättegång i Högsta Domstolen.