Staffmöte 15/1-20

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter

Under staffmötet idag gick vi igenom följande punkter:

  • Lägga en motion till Novence att bygga en miningstad
  • Inför en KHH kategori i discord

Nya lagstiftningar:

Ny lagstiftning 1 (ändrar nuvarande lagstiftning): Man får inte göra reklam för andra minecraftservrar och/eller discordservrar relaterade till dessa minecraftservrar. Reklam till någon annan discord än serverns egna, får inte existera.

Ny lagstiftning 2: Lägger till i regeln om att HD äger bannades saker att FBI äger sakerna när någon är häktad.

Ny lagstiftning 3: Häktningsregeln i HDs form ändras från 24 till 48 timmar och därefter kan häktningen förlängas med godkännande av HD och serverägaren.

Ny lagstiftning 4: Spelare har en vecka på sig efter bann att kontakta Högsta Domaren om rättegång. Annars avsäger de sig rätten.

Ny lagstiftning 5: Läggs till på krigslagstiftning: Det ska finnas klara regler om hur, när och vad som gäller i krigsavtalet.

Ny lagstiftning 6: Ändra lagstiftning om IRLpengar till “mellan spelare”.