Svensson200505 – 2021/01/13

Tilltalad: Svensson200505

Målsägande: ServerAnledning: 1 § Grief

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Prick

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 2c5de206-39c2-439e-87bc-304c5edc9439

Lämna ett svar