TQADjr – 2021/01/02

Tilltalad: TQADjr

Målsägande: ServerAnledning: 2 § Stöld, Domstolstrots

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1, 2, 3, 4]

Beslut: Ban

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: 45f81dcc-f741-4eeb-a6dd-02879b268b44

Lämna ett svar