Zepras_king34 – 2021/01/08

Tilltalad: Zepras_king34

Målsägande: ServerAnledning: 2 § Stöld

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Återbetalning (inom 3 dagar)

 


Detta beslut är ej taget av en domstol.

Beslut om strafföreläggande taget av: hevol

[STRAFFÖRELÄGGANDE]


UUID: f67d40e6-eb0e-42f9-b211-9530bb5d02b6

Lämna ett svar