Bengan302 – 2021/02/25

Tilltalad: Bengan302

Målsägande: ServerAnledning: 5 § – Fuskklient

Bevis: [bildbevis: 1, 2, 3]

Beslut: Ban


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: jnsM04]


UUID: dd67d24a-f306-43e3-ad76-cce0b36b43ab

Lämna ett svar