bzzm- 2021/02/11

Tilltalad: 6L0CK

Målsägande: ServerAnledning: 11 § Bete Dig

Bevis: [Typ av bevis; bildbevis: 1]

Beslut: Ban


Detta beslut är ej taget av en domstol.

[BESLUT TAGET AV STAFF: ItsAdde & hevol]


UUID: 5f196bda-fcb1-40d8-b0d1-77619443c3c1

Lämna ett svar