"Fadder" rollen

Vad är "fadder" rollen?

Fadder rollen är en roll för spelare som vi anser har en erfarenhet av servern. Rollen tillhör inte staff, men är en bra väg att gå för att bli hjälpare. Man kan se fadder rollen som en hjälpare utan några permissions. De är där för att hjälpa till och besvara frågor till nya som gamla spelare inne på servern.
– Spelare som är faddrar har en [F] tag ingame
– Spelare som är faddrar har en Fadder roll på discorden

Rollens uppgifter

– Hålla serverrundtur varje söndag klockan 20:00 för nya spelare
(Notera: Man behöver inte delta varje söndag, då vi tar in flera faddrar som kan turas om att hålla dessa rundturer)
– Hjälpa till att svara på frågor kring servern
– Vara tillgänglig i chatten för frågor
– Hålla frågestund ibland i event-podium kanalen på vår discord
– Vara aktiv på servern

Hur blir man en fadder?

Steg 1) För att bli en fadder, måste du först skicka in en fadderansökan, det gör du genom att trycka här.

Steg 2) Får du en godkänd ansökan, ska du delta i kursen ”Fadderutbildningen” i KHH. Klarar du utbildningen, är du garanterad rollen som fadder.