Högsta Domstolen har i samarbete med staff och andra organisationer på servern valt att grunda serverns första högskola, KHH.

KHH är en högskola på Agonia som utbildar poliser, domare och andra medborgare inom rättsliga och andra områden såsom byggteknik och historia. KHH är en del av Högsta Domstolens program för att utbilda spelare i lag och rätt och är i samarbete med staff och städer på servern för att utbilda roller inom deras organisationer. Högskolerektorer är Overlord44 och SweDome.

Dem olika utbildningarna

ALLA KAN ANSÖKA TILL VARJE ENSKILD UTBILDNING, FÖRUTOM STAFFUTBILDNINGEN, HJÄLPARUTBILDNINGEN OCH FBIUTBILDNINGEN.