Rättsutbildning 1A (KHH)

 • Inläggsförfattare:

Rättsutbildning 1A är grundutbildningen för Agonias rättsväsen.

Utbildningen innefattar

 • Agonias lagar- samt policys
 • Domstolens positioner
 • Staffhandboken
 • Agonias domstolar:
  Appealenheten (Unbans), Straffrätten (Straff-förelägganden), Hovsrätten & Högsta Domstolen

 

Utbildningen ger behörighet att:

 • Vidareutbilda sig till 1R (Rättsdomarutbildningen)
 • Vidareutbilda sig till 1Å (Åklagarutbildningen)
 • Jobba inom institution ”Advokatbyrån”
 • Jobba inom institution ”Appealenheten”

 

Behöriga lärare:

Halvnaken, MBES, jnsM04, 2qz, VinegumMCco & MrTruthhh