Rättsutbildning 1Å är Åklagarutbildningen.

Krav

 • Klarat av Rättsutbildning 1A (Grundutbildning)

Utbildningen innefattar

 • Skillnaden mellan advokat och åklagare 
 • Bedömning av brott
 • ÅM-formen
 • Prejudikat
 • Marknadsvärde
 • Överklagan
 • Brottshistorik
 • Bevisning
 • Yrka på straff
 • Vittnen
 • Målsägande

Kursen kommer innefatta både en muntligt och skriftligt prov på den teoretiska delen. Båda proven sker i samband med lektionen.

Praktisk del

Vi vill hålla ett praktiskt prov där varje deltagare som klarat den teoretiska delen av kursen, kommer att testas praktiskt för att se ifall man är lämplig för yrket eller inte. Du kommer helt enkelt få ta ett fall i Hovsrätten som Åklagarmyndighetens chef anser lämpligt, därefter kommer du få besked om du klarat kursen eller inte. 

bedömning av kursen:
 

Utbildningen ger behörighet att:

 • Jobba inom Åklagarmyndigheten

Behöriga lärare:

Halvnaken, MelvinG