Agonia SMPs serverlagar

”Frihet under ansvar”

Kapitel 1. Brottsbalken

2.1 §   Man får inte ta saker från häktade spelare oavsett om du har tillstånd från dem. Häktade spelares saker tillhör FBI. Brytande mot denna serverregel anses som stöld/grov stöld.

2.2 §   Bannade spelares saker tillhör serverns högsta domstol. HD bedömer, per fall, huruvida bannades saker återbetalas när dem unbannats.

Det är inte okej att ljuga för att ge sig själv en ekonomiskt vinst eller skapa skada åt en annan spelare.

Det är inte okej att döda en spelare utan sammanhang. Undantag för spelare som som muntligt eller skriftligt är med på att fightas.

4.2 § Ersättning vid mord

4.2.1 § Föremål 
En spelare som dödar en annan spelare har fullt ansvar för att ge tillbaka sakerna. Oavsett om det var av misstag eller medvetet.

4.2.2 § EXP
Dödar man en spelare medvetet utan sammanhang som har över 100 EXP LEVLAR är man skyldig att betala 2 diamanter per level (över level 100). Eller alternativt sitta fängslad 1 dygn / 100 level. Dessa diamantblock är en böter och brottsoffret får inte ta del av dessa diamanter. Bötern går till HD-kassan.

4.2.3 § Skadestånd
Om dödsfallet får konsekvenser som är tydliggjorda kan den som begår mordet bli skadeståndsskyldig. Staff har enligt paragraf 
4.2.4 § en fullmakt att dela ut skadestånd upp till 20 DB. Om offret anser att ett högre skadeståndsbelopp är det enda rimliga, ska fallet gå till rättegång.

4.2.4 § Fullmakt
Staff erhåller en fullmakt att hantera mord som inte anses som ”grova mord”. Där staff får döma ut tempban enligt tempbansystemet, ge böter utifrån beräkning av levlar, ge fängelse utifrån beräkning av levlar, samt ge skadestånd upp till 20 DB. Andra straff kan ges ut av domstol, om det finns omständigheter att reda ut som kan förvärra/förmildra hur man ser på mordet och dess konsekvenser.

4.3 § Grova mord
Mord som faller under följande kategorier klassificeras som grova mord:
– Mord med politisk bakgrund
– Massmord (där man dödat fler än 3 personer vid samma händelse)

Grova mord ska betraktas som mer brottsliga och ska därmed ge högre straff utöver de straff som finns vid ett vanligt mord.

Vissa modifierade klienter är godkända men fråga staff först om inte annat står här: Godkända klienter

Alla ska behandla folk lika oavsett kön, sexualitet, religion, etnicitet och ålder. Ingen rasism av något slag. Ingen nazism, ingen typ av marxism-leninism. Inga symboler som kan tillhöra dessa grupper får existera på servern eller i samband med servern. Saker som går utöver spelet klassas som grov respektlöshet

6.1 § Förbjudet att ha förnedrande och använda olämpliga ord på verktyg.

Servern har religionsfrihet, men också frihet från religion. Det innebär att man får tro på vad man vill, men inget trossamfund får utöva något påtvingande på någon spelare.

8.1 §  Sorteringsutrymmen
Vid stora sorteringsutrymmen: Använd tunnor istället för kistor. Detta ger servern en mycket bättre upplevelse och prestanda. Det ger även pluspoäng om ni har en laggfrimaskin vid stora maskiner eller sorteringssystem (en maskin som kan stänga av sig själv när den inte är vid användning).

8.2 §   Farmer
Om du vill stå i en farm som kan orsaka serverlagg måste detta schema användas. Om detta inte följs kommer farmen få en order att rivas. Om en farm är outhärdlig kan staff ge farmen ytterligare restriktioner.

9.1 §  Duplicering är strängt förbjudet

9.2 § Uttnyttjande av andra buggar
Även utnyttjande av buggar som inte stöttas av spelet är strängt förbjudet.

9.3 § Undantag
Undantag är att ta sönder bedrock genom bug

Om du känner att du har frågor kring lagen, skriv en ticket i vår discord

Lagen benäms som ”LOBDPS” (Lagen om bete dig på servern). Den innefattar moraliska brott som kan kompletera andra serverlagar.

 Tryck här för dokumentation.

10.1 § Man får inte störa under events
Exempelvis: Rättegångar, Spelevent, Val o.s.v.

Att handla ingame föremål eller tjänster för riktiga pengar är aldrig okej.

Alla kulturmärkta byggnader är staffskyddade och får inte ändras exteriört sett, om inte högsta domstolen godkänner. Detta är för att bevara historia.

12.1 §   Agony, Novence och är helt kulturmärkta städer och får inte ändras genom utseende. Både nether och overworld ingår i kulturmarkerad.

Alt konton är helt förbjudet om det inte är för följande anledningar:
1. Spela in en tidsförlopp.
2. Gäller inte ledare som har alts för säkerhetsåtgärder.

Om ett alt konto ska användas för ovanstående anledningar, krävs en godkännande från en ledare.

Man får inte göra reklam för andra Minecraft Servrar och/eller Discord Servrar eller något annat relaterade till dessa Minecraft Servrar. Reklam till någon annan Discord än serverns egna, får inte existera. Detta straffas med en trademark bannlysning.

14.1 §
Det är olagligt att rekrytera, göra reklam eller på annat sätt informera spelare för att locka spelare över till andra servrar genom denna servern och dess entiteter.

Att bygga på nethertaket kräver en extra hänsyn då det är serverns främsta transport sätt. Isvägar får inte vara privata och ingen äger en isväg. Däremot kan du bygga och tillhandahålla en isväg och sköta om den. Det är viktigt om du tänker bygga en isväg, att alltid försöka bygga från närmsta uppbyggda isväg. Du får inte heller bygga en isväg som stör en annan isväg. Allt som byggs kan flyttas genom ett HD godkännande. 

Att försöka vara någon annan är inte tillåtet. 

Allemansrätten är en rätt för alla spelare att färdas över privat mark, att tillfälligt få uppehålla sig där. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot markägare och spelare. Lagen gäller inte bostäder eller farms.

17.1 §   Obebyggd privat mark
Mark som är claimad men inte blivit bebyggd kan övertas av andra spelare genom HD godkännande.

Köplagen är en lag som omfattar bestämmelser kring handel och patentering av kartor och böcker på servern.

18.1 § Patent/Copyright av böcker och kartor (maparts)
Patent/Copyright av böcker och kartor(maparts) innebär att skaparen av ett verk har patent på verket och innehar alla rättigheter till detta.  Du kan köpa och äga ett exemplar av skaparens innehåll om så tillåts av skaparen. Du får inte, utan skaparens tillstånd kopiera, duplicera eller på annat sätt skapa fler exemplar av boken eller kartan, däremot får du sälja ditt/dina exemplar vidare utan att kontakta skaparen.

18.2 § Ägande rätt till föremål du köper
Alla föremål du köper inne på servern har du full äganderätt till. Det innebär att du fritt får sälja vidare föremålen och göra vad du vill med dom.

18.3 § Patent på övriga verk
Övriga verk är en tolkningsfråga, men ska vara ett namn på verk som betydelse på servern. Det kan vara städer, byggnaders namn, företags namn osv. Den som kan bevisa att man hade ett namn först ifall problem skulle ske, ska alltid ha fördel i fallet.

VPN är inte tillåtet på servern, sålänge man inte har fått ett godkännande från ledningen

Staff som är i tjänst har rätten att ge dig direktiv som du ska lyda. Det ska alltid finnas en försvarbar anledning till att en staff ger dig ett direktiv.

Kapitel 2. Rättighetsbalken

1.1 Man får inte störa en pågående HD-, FBI-, eller Staff-utredning.
1.2 Att ljuga inför domstol resulterar i ban.
1.3 En spelare har rätt att under en utredning eller rättegång inte vittna mot sig själv.
1.4 Rätten till rättegång omfattas av staffs handbok vid brott.
1.4.2 En spelare som blivit bannad är skyldig att kontakta oss inom loppet på 3 dagar för rätt till rättegång.
1.5 Preskriptionstid för alla brott (6 månader) förutom Xray, Fusk, duping & lögn inför domstol.
1.5.2 Preskriptionstid för Xray, fusk, duping & lögn inför domstol (Upp till 3 år). Allt som tas upp efter 1 år, bör ge mildare konsekvenser.
1.6 Överklagan om strafförelägganden och rättegångar skall beslutas av serverägaren
1.7 Högsta Domstolen ansvarar över bannlysta spelares saker
1.8 Det är förbjudet att utöva rättegångar utanför serverns egna domstolar
1.9 Serverns domstolar är Högsta Domstolen, Hovsrätten, Straffrätten & Appealenheten

När man har bannats från Agonia (det gäller inte livtidsban) så har man laglig rätt att skicka in en appeal.

Appealenheten ansvarar över appeals. När man går igenom appeals ska det vara minst 3 staffs och en person från Appealenheten som deltar. Varje person har en röst. Majoritetsprincipen gäller och man kan rösta ja, nej eller välja att avstå vid röstning av unban.

Blir en spelare unbannad via appeal har den automatiskt en månads prövotid. Under prövotiden kan Appealenheten dra tillbaka sin unban om man anser att det finns risker med att ha spelaren på servern. Om det skulle visa sig att en spelare uppgett fel uppgifter eller förfalskat sin appeal kan man när som helst dra tillbaka en appeal genom att appealenheten får Högsta Domaren och Serverägarens godkännande.

Spelare som fått det specifika straffet livstidsban av Högsta Domstolen har inte möjlighet att skicka in en till appeal.

En spelare som dömts till livstidsban får inte fortsätta delta på Agonia SMP vid senare tillfälle. Spelaren blir avstängd så länge servern är i bruk.

Trademark bannlysning är en bannlysning där en spelare har blivit bannlyst för att vara ett hot mot servern. Detta kan vara reklam eller maktmissbruk som staff. Det kan också vara en händelse som hotar tryggheten inne på servern, som hänt utanför. Om serverägaren Halvnaken och Högsta Domaren kommer överens om att häva en trademark bannlysning så kan straffet ändras till något annat.

6.1 Presidented
6.2 Talmansed
6.3 Rättsdomared
6.4 Staffed
6.5 Vittnesed
För mer info kring dessa eder, läs HD uppdatering 2020-01-03

Krigsavtal: Serverlagar Kap 1. Brottsbalken 1 §, 2 §, 10 § i kan undvikas om man skriver under ett så kallat krigsavtal. Här krävs även en tredjepartsunderskrift av serverns Högsta Domstol. Det ska finnas klara regler om hur, när och vad som gäller i krigsavtalet. Denna regel lyder inte samma för huvudstaden Novence & föregående huvudstad Agony, då rådet måste rösta igenom att göra en ”förfrågan” till Agonia Unionen (AU) om att gå in i krig. AU tar sedan upp en omröstning, där hela servern får rösta om att huvudstaden ska gå in i krig. Rådet får bara ta upp krigsavtal till AU, en gång per mandat period.

9.1 Är enbart för eget bruk och kan ej skickas till andra spelare.
9.2 Kan inte utnyttjas via rea.

Staff får inte sitta i styrelsen av någon huvudstad, om inte annat godkänns av serverägaren.

En stad kan ansöka till HD om att få äga ett specifikt antal blocks runt netherportalen i nether till den staden, inom dessa blocks får endast staden bygga, riva och på något sätt använda området.

Vi är en svensk server, och har som krav att spelare ska kunna tala något av de skandinaviska språken (svenska, norska eller danska), för att få komma in på servern.

Döms man till skadestånd, böter eller återbetalning så har man 5-7 dagar på sig att betala in, efter 24 timmar har staff rättigheter att beslagta saker ifrån din egendom. Om personen sitter i fängelse börjar de 5-7 dagarna gälla f.r.o.m befrielse. Om spelaren drar ut på fängelsetiden genom att inte avtjäna sitt fängelsestraff inom loppet på en månad gör FBI beslag på en rimlig mängd tillhörigheter i relation till fallet.

Staff, Högsta domstolen, Åklagarmyndigheten, Valkommissionen, Kasinon med kasinolicens och serverinstitutioner i tjänst anses som juridiska personer. Detta anses som ett arbetsskydd.

Att medverka eller hjälpa andra spelare att bryta mot servens lagar är högst otillåtet.

Om man bryter mot serverreglerna inklusive stäms så kan man få en påföljd genom tempbansystemet, straff-föreläggande eller via rättegång. För mer info, tryck här.