Agonia SMPs serverlagar

1 §   Att ta sönder och förstöra andra spelares skapelser är inte tillåtet

2 §   Man får inte stjäla saker.

2.1 §
   Man får inte ta saker från häktade spelare oavsett om du har tillstånd från dem. Häktade spelares saker tillhör FBI. Brytande mot denna serverregel anses som stöld/grov stöld.

2.2 §  
Bannade spelares saker tillhör serverns högsta domstol. HD bedömer, per fall, huruvida bannades saker återbetalas när dem unbannats.

3 §
   Inget bedrägeri eller lurendrejeri av något slag.

4 §
   Headhunting och headfarming på spelare är ej tillåtet.

5 §
   Fuskklienter & Autoclicker är strängt förbjudna. Vissa modifierade klienter är godkända men fråga staff först. Godkända klienter

6 §   Respektera alla. Alla ska behandla folk lika oavsett kön, sexualitet, religion, etnicitet och ålder. Ingen rasism av något slag. Ingen nazism, ingen typ av
marxism-leninism. Inga symboler som kan tillhöra dessa grupper får existera på servern eller i samband med servern. Saker som går utöver spelet klassas som grov respektlöshet

6.1 § Förbjudet att ha förnedrande och använda olämpliga ord på verktyg.

7 §   Servern har religionsfrihet, men också frihet från religion. Det innebär att man får tro på vad man vill, men inget trossamfund får utöva något påtvingande på någon spelare.


8 §
   Vid stora sorteringsutrymmen: Använd tunnor istället för kistor. Detta ger servern en mycket bättre upplevelse och prestanda. Det ger även pluspoäng om ni har en laggfrimaskin vid stora maskiner eller sorteringssystem (en maskin som kan stänga av sig själv när den inte är vid användning).

9 §
   Duplicering är strängt förbjudet. Även annat utnyttjande av buggar som inte stöttas av spelet är strängt förbjudet. Undantag är att ta sönder bedrock. Om du känner att du har frågor kring lagen, skriv en ticket i vår discord

10 §
   LOBDPS (Lagen om bete dig på servern) ska följas. Tryck här för dokumentation.

10.1 §
Man får inte störa under events. Exempelvis: Rättegångar, Spelevent, Val o.s.v.

11 §
   Ingen byteshandel av riktiga pengar mellan spelare. 

12 §
   Alla kulturmärkta byggnader är staffskyddade och får inte ändras exteriört sett, om inte högsta domstolen godkänner.
12.1 §   Agony, Novence är helt kulturmärkta städer och får inte ändras genom utseende

13 §
   Alt konton är helt förbjudet om det inte är för följande anledningar:
1. Spela in en tidsförlopp.
2. Gäller inte ledare som har alts för säkerhetsåtgärder.

14 §
   Man får inte göra reklam för andra Minecraft Servrar och/eller Discord Servrar eller något annat relaterade till dessa Minecraft Servrar. Reklam till någon annan Discord än serverns egna, får inte existera. Detta straffas med en trademark bannlysning.

14.1 §
Det är olagligt att rekrytera, göra reklam eller på annat sätt informera spelare för att locka spelare över till andra servrar genom denna servern och dess entiteter.

15 §
   För att få ha och bygga en shop eller annan bebyggelse ovanför nethertaket så ska man ansöka till staff via en support-ticket i vår discord. Shops och annat får byggas under taket, men då ska markägaren (den som gjort nethervägen) ge tillstånd.

16 §
   Om du vill stå i en farm som kan orsaka serverlagg måste detta schema användas. Om detta inte följs kommer farmen få en order att rivas.

16.1 §   Auto-reconnect är otillåtet att använda. Om inte detta följs resulterar det i ett straff enligt tempban systemet.

17 §   Man får inte imitera en annan spelare utan tillåtelse av den spelaren.

18 §   
Allemansrätten är en rätt för alla spelare att färdas över privat mark, att tillfälligt få uppehålla sig där. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot markägare och spelare. Lagen gäller inte bostäder eller farms.

18.1 §   Mark som är claimad men inte blivit bebyggd kan övertas av andra spelare genom HD godkännande.

19 §  Köplagen är en lag som omfattar bestämmelser kring handel och patentering av kartor och böcker på servern.

19.1 § Patent/Copyright av böcker och kartor(maparts) innebär att skaparen av ett verk har patent på verket och innehar alla rättigheter till detta.  Du kan köpa och äga ett exemplar av skaparens innehåll om så tillåts av skaparen. Du får inte, utan skaparens tillstånd kopiera, duplicera eller på annat sätt skapa fler exemplar av boken eller kartan, däremot får du sälja ditt/dina exemplar vidare utan att kontakta skaparen.

19.2 § Alla föremål du köper inne på servern har du full äganderätt till. Det innebär att du fritt får sälja vidare föremålen och göra vad du vill med dom.

20 §   VPN är inte tillåtet på servern, sålänge man inte har fått ett godkännande från ledningen

21 § Du skall lyssna på tillsägelser från Staff som är i tjänst


Om man bryter mot serverreglerna inklusive stäms så kan man få en påföljd genom tempbansystemet, straff-föreläggande eller via rättegång. För mer info, tryck här.