Serverpolicys

SFS nr: 2019:1
Departement/myndighet: Högsta Domstolen, Serverägaren
Utfärdad: 2019-08-17
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:2
Övrig text: Skriven av HDs & stadsdomstolarnas grundare, Högsta Domare Overlord44 & Serverägaren Halvnaken. 
Uppdaterad av efterträdande domare hevol & jnsM04

Ändringsregister: SFSR (Domstolskansliet)

Kap 1 – Rättegångar
1.1 Man får inte störa en pågående HD-, FBI-, eller Staff-utredning.
1.2 Att ljuga inför domstol resulterar i ban.
1.3 En spelare har rätt att under en utredning eller rättegång inte vittna mot sig själv.
1.4 Rätten till rättegång omfattas av staffs handbok vid brott.
1.5 Preskriptionstid för alla brott (6 månader)
1.6 Överklagan om strafförelägganden och rättegångar skall beslutas av serverägaren
1.7 Högsta Domstolen ansvarar över bannlysta spelares saker
1.8 Det är förbjudet att utöva rättegångar utanför serverns egna domstolar
1.9 Serverns domstolar är Högsta Domstolen, Hovsrätten, Straffrätten & Appealenheten

Kap 2 – Andra chans
När man har bannats från Agonia (det gäller inte livtidsban) så har man laglig rätt att få en andra chans. En andra chans ska bara gå att förbruka en gång, alla som bannats kan direkt skicka in en appeal angående unban.

Kap 3 – Sista chans
Har man förbrukat sin andra chans så har man möjlighet att skicka in en till appeal för att få en sista chans. Sista chansen bedöms hårdare jämfört med den andra chansen.


Spelare som fått det specifika straffet livstidsban av Högsta Domstolen har inte möjlighet att skicka in en till appeal.

Kap 4 – Livstidsban
En spelare som dömts till livstidsban får inte fortsätta delta på Agonia SMP vid senare tillfälle. Spelaren blir avstängd så länge servern är i bruk.

Kap 5 – Trademarkban
Trademark bannlysning är en bannlysning där en spelare har blivit bannlyst för att vara ett hot mot servern. Detta kan vara reklam eller maktmissbruk som staff. Det kan också vara en händelse som hotar tryggheten inne på servern, som hänt utanför. Om serverägaren Halvnaken och Högsta Domaren kommer överens om att häva en trademark bannlysning så kan straffet ändras till något annat eller skickas direkt till sista chans.

Kap 6 – Eder som skall följas
6.1 Presidented
6.2 Talmansed
6.3 Rättsdomared
6.4 Staffed
6.5 Vittnesed
För mer info kring dessa eder, 
läs HD uppdatering 2020-01-03

Kap 7 – PresidentHD-formen, Hovs-formenVK-formen, ÅM-formen ska följas.

Kap 8 – Krigsavtalspolicy
Krigsavtal: Serverlag 1 §, 2 §, 10 § i kan undvikas om man skriver under ett så kallat krigsavtal. Här krävs även en tredjepartsunderskrift av serverns Högsta Domstol. Det ska finnas klara regler om hur, när och vad som gäller i krigsavtalet. Denna regel lyder inte samma för huvudstaden Novence & föregående huvudstad Agony, då rådet måste rösta igenom att göra en ”förfrågan” till Agonia Unionen (AU) om att gå in i krig. AU tar sedan upp en omröstning, där hela servern får rösta om att huvudstaden ska gå in i krig. Rådet får bara ta upp krigsavtal till AU, en gång per mandat period.

Kap 9 – Krediter ifrån Event
9.1 Är enbart för eget bruk och kan ej skickas till andra spelare.
9.2 Kan inte utnyttjas via rea.

Kap 10 – Staff får inte sitta i styrelsen av någon huvudstad, om inte annat godkänns av serverägaren.

Kap 11 – Städer har rätt att ansöka om att äga mark runt sina portaler.
En stad kan ansöka till HD om att få äga ett specifikt antal blocks runt netherportalen i nether till den staden, inom dessa blocks får endast staden bygga, riva och på något sätt använda området.

Kap 12 – Serverns språk
Vi är en svensk server, och har som krav att spelare ska kunna tala något av de skandinaviska språken (svenska, norska eller danska), för att få komma in på servern.

Kap 13 – Återbetalning ifrån brott
Döms man till skadestånd, böter eller återbetalning så har man 5-7 dagar på sig att betala in, efter 24 timmar har staff rättigheter att beslagta saker ifrån din egendom. Om personen sitter i fängelse börjar de 5-7 dagarna gälla f.r.o.m befrielse. Om spelaren drar ut på fängelsetiden genom att inte avtjäna sitt fängelsestraff inom loppet på en månad gör FBI beslag på en rimlig mängd tillhörigheter i relation till fallet.

Kap 14 – Juridiska personer
Staff, Högsta domstolen, Åklagarmyndigheten, Valkommissionen och serverinstitutioner i tjänst anses som juridiska personer. Detta anses som ett arbetsskydd.